FIFA U-20 World Cup Poland 2019

FIFA U-20 World Cup Poland 2019

23 maja - 15 czerwca

Wysyłka Biletów

Bilety będą dostępne do pobrania na Koncie Biletowym od połowy maja 2019 r. Wydrukuj je przed Meczem.

Bilety będą uznane za ważne tylko wtedy, gdy zostaną pobrane i wydrukowane w domu przed Meczem, dokładnie w taki sposób, w jaki opisano to tutaj oraz na Koncie Klienta. 

NIE będzie możliwości wydruku biletów na Stadionie. 

NIE otrzymasz swoich Biletów za pośrednictwem dedykowanej wiadomości e-mail.

Okazanie pobranej wersji Biletu na telefonie komórkowym lub jakimkolwiek innym urządzeniu NIE będzie uprawniało do wejścia na Stadion.

Żadne (mailowe lub inne) potwierdzenia, pliki PDF, zrzuty ekranu Konta Biletowego lub inne dokumenty niebędące Biletem do wydrukowania w domu nie będą uznawane za ważny zamiennik Biletu i w związku z tym nie umożliwią wstępu na Stadion. 

UWAGA: Wstęp na Stadion będzie możliwy wyłącznie po okazaniu ważnego, wydrukowanego w dobrej jakości Biletu do samodzielnego wydrukowania, aby cały tekst był czytelny, a kod kreskowy mógł zostać zeskanowany.

Przy drukowaniu Biletów należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

a. Dobra jakość druku;

b. Każdy Bilet należy wydrukować na białym papierze, w formacie A4 (21 cm x 29,7 cm);

c. Kod kreskowy oraz wszystkie pozostałe elementy Biletu powinny być całkowicie widoczne i czytelne;

d. Każdy Bilet (w formacie A4) jest trzykrotnie składany, co daje w rezultacie cztery równe części — prosimy o uważne przestrzeganie instrukcji zawartych na Bilecie;

e. Bilety muszą zostać wydrukowane przed Meczem; na Stadionie nie będzie możliwości wydrukowania Biletów.

Jako Wnioskodawca Biletu musisz upewnić się, że Ty i Twoi Goście macie przy sobie prawidłowy Bilet wstępu w dniu meczowym, starannie obchodzicie się z każdym Biletem i przechowujecie go w bezpiecznym miejscu przez cały czas. Zmiana lub uszkodzenie Biletu może skutkować odmową wstępu na Stadion. Należy również pamiętać, że władze nie będą wymieniać żadnych Biletów bez względu na powód złożenia wniosku o jego wymianę, co może obejmować zgubienie lub kradzież.

Prosimy kliknąć w „Wydrukuj Bilety”, aby zalogować się do swojego Konta Biletowego w celu wydrukowania Biletów.

fifa_TBT

Wydrukuj Bilety