FIFA U-20 World Cup Poland 2019

FIFA U-20 World Cup Poland 2019

23 maja - 15 czerwca

Kategorie Biletów

Na Mistrzostwa Świata FIFA U-20 Polska 2019 oferowane będą dwie kategorie cenowe: Kategorie 1 i 2.

Kategoria 1 jest najdroższa i obejmuje najlepsze miejsca na terenie Stadionu.

Kategoria 2 obejmuje miejsca znajdujące się poza strefą Kategorii 1.

W przypadku niektórych meczów FIFA oferuje Bilety na miejsca o Zmniejszonej Widoczności, które odpowiadają smiejscom o zmniejszonej widoczności pola gry. Takie Bilety na miejsca o Zmniejszonej Widoczności będą znajdowały się w wyznaczonych na Stadionie sektorach z miejscami w Kategorii 2 i będą dostępne po obniżonej cenie - 50% ceny za Bilet Kategorii 2 na odpowiedni Mecz.

FIFA określa kategorię każdego miejsca na Stadionie na zasadzie "z meczu na mecz". Powyższe oznacza, że:

(i) kategoria Biletu może się różnić w zależności od Meczu;

(ii) wszystkie kategorie Biletów mogą obejmować miejsca na Stadionie na niższej i wyższej kondygnacji;

(iii) kategoria Biletów nie ulegnie zmianie ze względu na jakiekolwiek warunki panujące w dniu Meczu, takich jak warunki pogodowe;

(iv) granice kategorii Biletów mogą się różnić w zależności od Meczu. Takie rozróżnienie jest konieczne, aby zapewnić kibicom piłki nożnej dostęp do maksymalnej liczby Biletów.

W celu udostępnienia kibicom jak największej liczby Biletów przy jednoczesnym zapewnieniu właściwej obsługi światowych mediów i innych interesariuszy FIFA może zmienić strefy, w których znajdują się miejsca danej kategorii Biletów. W związku z tym FIFA zastrzega sobie prawo do przydzielania określonych miejsc do innej kategorii Biletów na zasadzie "z meczu na mecz".