FIFA U-20 World Cup Poland 2019

FIFA U-20 World Cup Poland 2019

23 maja - 15 czerwca

Bilety dla osób ze specjalnymi potrzebami

Na każdym Stadionie i na wszystkie Mecze FIFA oferuje Bilety dla osób ze specjalnymi potrzebami (ang. Special Access Tickets, SAT) w zależności od dostępności.

Bilety dla osób ze specjalnymi potrzebami (SAT) to dedykowana liczba Biletów, które można zakupić dla osób niepełnosprawnych i dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, oferowanych w następujących typach:

"Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich";

"Standardowe miejsca z łatwym dostępem" (ang. Easy Access Standard) - dla osób niepełnosprawnych, osób o ograniczonej sprawności ruchowej i osób z innymi schorzeniami;

"Uprzywilejowane miejsca z łatwym dostępem" (ang. Easy Access Amenity) - dla osób z psami przewodnikami lub osób chorych z psami towarzyszącymi oraz osób, które potrzebują dodatkowej przestrzeni na nogi ze względu na ograniczoną sprawność ruchową.

Bilety dla osób ze specjalnymi potrzebami dostępne są w cenie kategorii 2.

Należy pamiętać, że klienci ubiegający się o przyznanie Biletów dla osób ze specjalnymi potrzebami zobowiązani są do przedstawienia w ramach procedury dokumentów uprawniających ich do otrzymania biletów, które są powszechnie akceptowane w ich kraju zamieszkania. Jeżeli dokumenty uprawniające daną osobę do ubiegania się o przyznanie Biletu dla osób ze specjalnymi potrzebami nie zostały dostarczone i zatwierdzone online, wówczas należy je okazać przy wejściu na Stadion. Należy pamiętać, że pozwolenia na parkowanie dla osób niepełnosprawnych nie będą akceptowane jako dokument poświadczający stopień niepełnosprawności.

Prosimy o uprzejmość w stosunku do innych kibiców i ubieganie się o tego typu Bilety tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. Ich liczba jest ograniczona ze względu na układ Stadionu.

Wnioskujący o Bilet dla osób ze specjalnymi potrzebami, których zamówienia zostały przyjęte, będą mieli możliwość bezpłatnego otrzymania jednego dodatkowego Biletu dla osoby towarzyszącej, która będzie pomagać osobie niepełnosprawnej w trakcie Meczu. Osoba towarzysząca będzie siedziała jak najbliżej klienta, który nabył Bilet dla osób ze specjalnymi potrzebami, jednak dokładna lokalizacja miejsca nie może być zagwarantowana. FIFA nie może zapewnić, czy miejsce dla osoby towarzyszącej będzie znajdować się bezpośrednio obok miejsca przeznaczonego dla klienta, który nabył Bilet dla osób ze specjalnymi potrzebami. Należy pamiętać, że nie można ubiegać się o więcej niż jeden bezpłatny bilet na jeden Bilet dla osób ze specjalnymi potrzebami.

W celu obsługi klientów wymagających Biletów dla osób ze specjalnymi potrzebami FIFA udostępniła dedykowany Portal Biletowy, gdzie klienci mogą ubiegać się o przyznanie Biletów dla osób ze specjalnymi potrzebami i odpowiedni Bilet dla osoby towarzyszącej lub połączyć zamówienie z dodatkowymi Biletami Kategorii 1 i 2 (w zależności od dostępności), aby miejsca na Stadionie znajdowały się jak najbliżej miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych zakupionych w ramach tego samego Zamówienia. W związku z układami Stadionów FIFA nie może zagwarantować dostępności tych Biletów kategorii 1. lub 2. w pobliżu Biletów dla osób ze specjalnymi potrzebami. Lokalizacja miejsc dostępnych dla osób niepełnosprawnych różni się w zależności od Stadionu. Bilety w ramach jednego Zamówienia, w tym Bilety dla osób ze specjalnymi potrzebami, będą przydzielane obok siebie w razie możliwości. FIFA nie może zapewnić miejsc znajdujących się obok siebie osobom składającym osobne Zamówienia na Bilet.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji FAQ "Bilety dla osób ze specjalnymi potrzebami".